Để phát triển ứng dụng với JavaScript bạn có thể sử dụng bất kì trình soạn thảo văn bản nào để viết code. Tuy nhiên sẽ rất mất thời gian để debug, sửa lỗi. Vì vậy IDE ra đời để giúp bạn tự động hóa và phát triển ứng dụng với JavaScript dễ dàng hơn.

Xem tiếp...