PHP được phát triển lần đầu vào năm 1994 và trải qua nhiều giai đoạn. Đến nay PHP đã được nâng cấp lên version 7.x và mang đến sự cải thiện đáng kể về tốc độ cho các ứng dụng web được lập trình với PHP. 

Xem tiếp...

Từ PHP 5.3 namespaces được giới thiệu để đóng gói các item và làm cho script dễ quản lý hơn.

Khi một trang web trở nên lớn hơn, việc giữ tất cả các file class trong cùng một thư mục sẽ khó hơn. Ngoài ra, chúng ta phải sử dụng tên rất dài cho các file và class, Đó là một trở ngại trong quản lý mã nguồn. Namespaces được giới thiệu để ngăn chặn vấn đề này. Chúng ta hãy xem nó hoạt động như thế nào!

Xem tiếp...