minify là gì

  • 10 cách giúp tăng tốc độ load website giúp website bạn tải nhanh như bay

    Tối ưu tốc độ load của trang web là một việc không hề đơn giản, đặc biệt là khi dữ liệu trang web của bạn quá nhiều lên tới vài GB cơ sở dữ liệu hoặc chứa quá nhiều hình ảnh, video... Trong bài viết này eCode sẽ hướng dẫn bạn một số giải pháp để tối ưu tốc độ load website giúp website bạn tăng tốc độ tải trang nhanh hơn.