Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm 2011. Laravel ra đời nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các ứng dụng web, dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller) nhớ đó giúp lập trình viên tăng tốc thời gian phát triển và dễ dàng phát triển hơn.

Laravel rất dễ học bởi cấu trúc và cách làm việc của nó đều khá giống với các framework PHP phổ biến như CodeIgnitor, Yii, Zend... Với sự hỗ trợ của composer bạn dễ dàng cài đặt lại các thư viện của bên thứ ba để rút ngắn thời gian phát triển.

Để giúp bạn dễ dàng học Laravel, eCode đã viết seri các bài về laravel này nhằm đến đối tượng là người mới bắt đầu. Vì vậy, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi làm theo hướng dẫn trong seri bài học này. Để có thể lập trình Laravel bạn cần có kiến thức về:

 • HTML / CSS
 • Hiểu biết cơ bản về lập trình PHP
 • Lập trình hướng đối tượng trong PHP, thừa kế...

Cài đặt và cấu hình Laravel 8

Laravel cung cấp nhiều cách khác nhau để cài đặt trong Windows/Mac/Linux. Cách tốt nhất và dễ nhất để cài đặt Laravel là thông qua Composer. Composer là trình quản lý thư viện (dependency) cho PHP mà bạn có thể cài đặt trên máy chủ web của mình. Trước khi cài đặt Laravel bạn cần cài đặt XAMPP phiên bản mới nhất tại https://www.apachefriends.org/index.html. Việc cài XAMPP sẽ giúp bạn thiết lập môi trường PHP và cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL lên máy localhost

Yêu cầu trước khi cài đặt Laravel 8

Trước khi cài đặt Laravel 8 trên nền tảng cục bộ (localhost), bạn cần đảm bảo cài đặt các chương trình sau (đã có trong XAMPP):

 • Máy chủ Web - Apache hoặc nginx
 • = PHP 7.3
 • Một số phần mở rộng PHP có thể được cài đặt sẵn:
  • BCMath PHP Extension
  • Ctype PHP Extension
  • Fileinfo PHP
  • JSON PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension
 • MySQL (Hoặc các nguồn Cơ sở dữ liệu khác, Bạn thậm chí có thể sử dụng SQLite)

Phần mềm IDE để lập trình Laravel

Để lập trình Laravel bạn có thể sử dụng một số IDE hỗ trợ Laravel sau:

 • Atom
 • Netbeans
 • Visual Studio Code
 • PHP Storm

Các bước để cài đặt Laravel trong localhost 

 • Tải xuống Composer từ  https://getcomposer.org/download/  và cài đặt nó.

 • Sau khi cài đặt, bạn nên kiểm tra xem nó đã thiết lập các biến môi trường chưa bằng cách mở cửa sổ Prompt và nhập lệnh “composer” giống như hình dưới đây.

install composer php windows 10 command prompt

 • Nếu máy bạn chưa nhận lệnh composer hãy thêm đường dẫn ~ / .composer / provider / bin vào biến môi trường PATH trên máy bạn

 • Tiếp theo bạn thực hiện lệnh sau để cài đặt Laravel từ composer

  composer create-project laravel/laravel example-app
  
  cd example-app
  
  php artisan serve

  //bạn có thể chạy theo port mình muốn với lệnh: php artisan serve --port=80

   

 Lệnh php artisan serve dùng để start Laravel project. Sau khi start xong bạn truy cập vào localhost:8000 sẽ nhận được hình ảnh như dưới đây

laravel8