huong dan upload website len hosting

  • Hướng dẫn upload wordpress từ localhost lên hosting

    Thiết kế website Wordpress trên localhost sẽ giúp bạn đẩy nhanh tiến độ phát triển và dễ dàng chỉnh sửa file cũng như hình ảnh. Nếu bạn đã xác định trước tên miền cho website thì bạn nên tạo một virtual host trong Apache để sau này khi upload lên hosting bạn không cần phải thay đổi lại tên miền còn nếu chưa xác định trước tên miền tức bạn dùng tên miền localhost việc upload lên server sẽ có phần phức tạp hơn đôi chút. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách upload một website Wordpress từ localhost lên webhosting.