• Khóa Học Thiết Kế Web

    Khóa học thiết kế web giúp bạn nắm vững về HTML, CSS, jQuery, Photoshop và Bootstrap framework để có thể tự xây dựng layout cho website.

    Read more

  • Khóa học lập trình Java

    Khóa học lập trình Java giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình trên nền tảng Java, JSP/Servlet, JSF Framework, Spring Framework, Hibernate.

    Read moreLike us on Facebook

Học viên nói về eCode

Là nhân viên PR nên kiến thức về marketing online đối với em thật sự rất quan trọng. Tuy nhiên do công việc văn phòng chiếm gần hết thời gian nên em quyết  định tham gia khóa học online tại eCode. Những kiến thức và kinh nghiệm em nhận được từ khóa học đã giúp em rất nhiều trong công việc thực tế.

Trần Minh Tuệ

Khóa Học Marketing Online
9 out of 10 based on 300

Follow eCode trên Google+