• Khóa Học Thiết Kế Web

    Khóa học thiết kế web giúp bạn nắm vững về HTML, CSS, jQuery, Photoshop và Bootstrap framework để có thể tự xây dựng layout cho website.

    Read more

  • Khóa học lập trình Java

    Khóa học lập trình Java giúp học viên trang bị kiến thức và kỹ năng lập trình trên nền tảng Java, JSP/Servlet, JSF Framework, Spring Framework, Hibernate.

    Read moreLike us on Facebook

Học viên nói về eCode

Sau khi tốt nghiệp ra trường em bắt đầu đi phỏng vấn ở một số công ty chuyên về Java. Nhưng hầu như những gì em đã học trong nhà trường họ lại không dùng đến nhiều và em đã failed sau khá nhiều lần phỏng vấn. Chính vì vậy em quyết tâm dành 3 tháng chỉ học những framework Java mà các doanh nghiệp đang sử dụng. Nhờ đó mà em đã apply thành công vị trí Java Developer tại TMA.

Sample image

Nguyễn Nhật Cường

Khóa Học Java
9 out of 10 based on 450

Follow eCode trên Google+